Eserler

Eserler Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 1. Investigation of time-dependent alterations in adipokine levels and endoplasmic reticulum stress markers in obese patients with laparoscopic sleeve gastrectomy. Life Sci. 2023 Aug 2;330:121987. doi: 10.1016/j.lfs.2023.121987
 2. The Effects of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy on Cardiac Diastolic Function, Aortic Elasticity, and Atrial Electromechanics Delay. Obesity Surgery, 31(8), 3571-3578., Doi: 10.1007/s11695-021- 05431-9
 3. Might simple peripheral blood parameters be an early indicator in the prediction of severity and morbidity of cholecystitis?. Annals of Surgical Treatment and Research, 104(6), 332-338., Doi: 10.4174/astr.2023.104.6.332
 4. Young-IFSO Bariatric/Metabolic Surgery Training and Education Survey. Obes Surg. 2023 Sep;33(9):2816-2830. doi: 10.1007/s11695-023-06751-8
 5. Effects of Tempol on Experimental Acute Necrotizing Pancreatitis Model in Rats. Journal of Investigative Surgery, 28(5), 268-275., Doi: 10.3109/08941939.2015.1037942 
 6. Ultrasound-guided wire localization biopsy in non-palpable breast lesions: predictive factors for malignancy. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 26(4), 1320-1327., Doi: 10.26355/eurrev_202202_28125
 7. Randomised controlled study of seroma rates after mastectomy with and without quilting the skin flap to pectoralis muscle. Nigerian Journal of Clinical Practice, 24(12), 1779-1784., Doi: 10.4103/njcp.njcp_16_21 
 8. Simple Peripheral Blood Cell Parameters: Neutrophil/Lymphocyte, Platelet/Lymphocyte and Monocyte/Lymphocyte Ratios Do Not Determine Breast Cancer Subtypes. Indian Journal of Surgery, 83(2), 382-387., Doi: 10.1007/s12262-020-02256-1 
 9. In vivo phototoxic effects of a tetraethyleneglycol-substituted Zn phthalocyanine in tumor bearing rats at an enzymatic level. Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 25(2), 120-127., Doi: 10.1142/S1088424621500024 
 10. Effect of Sleeve Gastrectomy on the Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio, the Platelet-toLymphocyte Ratio, Platelet Counts, and Mean Platelet Volumes. Indian Journal of Surgery, 83(1), 261-267., Doi: 10.1007/s12262-020-02497-0
 11. Short-term changes and correlations of plasma spexin, kisspeptin, and galanin levels after laparoscopic sleeve gastrectomy. Surgery Today, 51(4), 651-658., Doi: 10.1007/s00595-021- 02240-6
 12. Phyllodes Tumors of the Breast: A Single-Center Experience. European Journal of Breast Health, 17(1), 36-41., Doi: 10.4274/ejbh.2020.5961
 13. Effect of sleeve gastrectomy on thyroidstimulating hormone levels in morbidly obese patients with normal thyroid function. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 25(1), 233-240., Doi: 10.26355/eurrev_202101_24389
 14. Histopathological Findings And Clinical Outcomes Of Patients After Laparoscopic Sleeve Gastrectomy. International Journal of Health Services Research and Policy, 5(2), 144-152., Doi: 10.33457/ijhsrp.732733
 15. Kolorektal kanserlerin senkron karaciğer metastazları: Kombine cerrahi prosedür deneyimimiz. Turkish Journal of Clinics and Laboratory, 10(3), 310-313., Doi: doi.org/10.18663/tjcl.555703
 16. Evaluation of The First Liver Transplantations in Our Transplant Center Experience. Transplantation Reports, 4(2), 100022-100022., Doi: 10.1016/j.tpr.2019.100022 
 17. Effects of Ramadan Fasting on the Prevalence of Pathologic Findings Diagnosed by Upper Gastrointestinal Endoscopy in Geriatric Patients. International Journal of Geriatrics and Gerontology
 18. Surgery for Secondary Hyperparathyroidism. Total or Subtotal?. Indian Journal of Surgery, 84(1), 94-99., Doi: 10.1007/s12262-021-02821-2
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
 1. Malign Biliyer Obstrüksyonlarda Endobiliyer Mikrodalga Ablasyon. Uluslararası Katılımlı 40. Radyoloji Kongresi – 2019
 2. Laparoskopik Apendektomide Açığa Dönüş Nedenleri. 14. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi joint with MMESA Spring Meeting, 2019
 3. Evaluation of the first liver transplantations in our transplant center experience. 1st International Transplant Network Congress, 2018
 4. Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Sonrası Gastrobronşial Fistül: Olgu sunumu. 4th National & 1st Mediterranean Congress on Surgery for Morbid Obesity and Metabolic Disorders, 2015
 5. Phototoxic Effects Of A Novel Tetraethyleneglycol-Substituted Zn(II) Phtalocyanine In Tumor Bearing Rats. International Conference On Porphyrins And Phthalocyanines 
Ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler
 1. Karaciğer Naklinde Endikasyon ve Kontrendikasyonlar, Hepatoloji, Akademisyen Yayınevi, 2020, ISBN:978-625-7275-39-2
 2. İzole Pankreas Kist Hidatiği, Cerrahi Branşlar İçin Nadir Vakalar, Akademisyen Yayınevi, 2019, ISBN:978-605-258-573-3
 3. Management Of Stage IV Colorectal Cancer Patients With Unusual Metastasis, General Surgery I, Akademisyen, 2019, ISBN:978-605-258-337-1
 4. Bariatrik Cerrahi Sonrası Nutrisyonel Durum, Cerrahi Hastalarda Özel Beslenme Ve Diyet Yönetimi, Akademisyen, 2019, ISBN:978-605- 258-663-1
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
 1. Erkek Meme Kanserli Hastaların Analizi: Tek Merkez Sonuçları. Pamukkale Medical Journal, 14(3), 718-725., Doi: 10.31362/patd.925181
 2. N-asetilsistein ve ozon gibi antioksidan ilaçların staz zonu üzerindeki etkinliği. Pamukkale Medical Journal, 14(2), 474-480., Doi: 10.31362/patd.861244
 3. Ramazan ayında akut pankreatit sıklığı azalıyor mu? Pamukkale Medical Journal, 14(1), 141-153., Doi: 10.31362/patd.776938
 4. Bariatrik cerrahi sonrası akut dönem vücut kompozisyon değişimlerinin cinsiyet ve anatomik bölgeye göre değerlendirilmesi. Pamukkale Medical Journal, 13(3), 665-675., Doi: 10.31362/patd.742674
 5. Obezite cerrahisi yapılan hastalarda preop ve postop metabolik ve inflamatuar belirteçlerin değerlendirilmesi. Pamukkale Medical Journal, 13(3), 645- 649., Doi: 10.31362/patd.715707
 6. Tıp fakültesi öğrencilerinin meme kanseri ve kendi kendine meme muayenesi ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. Pamukkale Medical Journal, 13(2), 351-356., Doi: 10.31362/patd.664221
 7. Kolorektal kanserlerin senkron karaciğer metastazları: Kombine cerrahi prosedür deneyimimiz. Turkish Journal of Clinics and Laboratory, 10(3), 310-313., Doi: 10.18663/tjcl.555703
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
 1. Adrenal kitlelerin Hemogram Parametreleri Üzerine Etkisi. 10. Ulusal Endokrin Cerrahisi Kongresi
 2. Faktör-5 Leiden Mutasyonu ve Laparoskopik sleeve gastrektomi:3 vakalık deneyim. Obezite Cerrahisi Ve Diyetisyenliği E-Kongresi,
 3. Laparoskopik Sleeve Gastrektominin Kilo Kaybı ve Obezite ile İlişkili Komorbiditeler Üzerine Etkisi. 3. Aydın Multidisipliner Endokrin Günleri,
 4. Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: Role of Intraabdominal Postoperative Drainage. 6th National & 5th Mediterranean Congress on Surgery for Morbid Obesity and Metabolic Disorders,
 5. Intraoperative Challenges in Laparososcopic Sleeve Gastrectomy. 6th National & 5th Mediterranean Congress on Surgery for Morbid Obesity and Metabolic Disorders,
 6. Postmastektomi Seroma Gelişmesinde Flep Fiksasyon Yöntemi İle Klasik Yara Kapama Yönteminin Karşılaştırılması. 15.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi
 7. Meme Kanseri Subtipleri ve Nötrofil/Lenfosit, Platelet/Lenfosit ve Monosit/Lenfosit Oranları Arasındaki İlişki. 15.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi
 8. Acil Cerrahi; Laparotomi? Laparoskopi? Laparoskopik Duodenal Ülser Perforasyonu. 15. Ulusal Acil Tıp Kongresi
 9. Obezite Cerrahisinde Aile Hekiminin Rolü . 2. Ulusal Denizli Aile Hekimliği Kongresi
 10. Merkezimizde İlk Gerçekleştirilen Karaciğer Nakil Hastalarının İrdelenmesi. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII Kongresi
 11. Nadir Görülen Bir Gaita İnkontinansı Nedeni: Uzamış Konstipasyon. Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Sempozyumu,
 12. İntraperitoneal N-asetilsistein ve Ozon Tedavisinin Staz Zone Nekrozu Üzerine Etkisi. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi
 13. Morbid Obezitede Sleeve Gastrektomi Erken Dönem Sonuçlarımız. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi
 14. Effects Of Tempol On Experimental Acute Necrotizing Pancreatitis In Rats. XV. Türk Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi
Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.
 1. Less known but important complications and associated anomalies of Abernethy malformation. Diagnostic and Interventional Radiology, 29, 410-411., Doi: 10.5152/dir.2022.211146
 2. Hepatobiliary and Pancreatic: Todani type I choledochal cyst and cystic malformation of the cystic duct. Journal of Gastroenterology and Hepatology, 37(10), 1842-1842., Doi: 10.1111/jgh.15931
 3. Appendectomy challenge if there is not neutrophil!. Journal of Applied Hematology, 12(3), 163-166., Doi: 10.4103/joah.joah_193_20
 4. Mezenteroaksiyal gastrik volvulus: BT bulguları. Ege Tıp Dergisi, 59(2), 147- 148., Doi: 10.19161/etd.756216
 5. Akut gangrenöz kolesistit. Pamukkale Medical Journal, 13(2), 435-437., Doi: 10.31362/patd.648205
 6. Successful treatment of extreme drug resistant Acinetobacter baumannii infection following a liver transplant. The Journal of Infection in Developing Countries, 14(4), 408-410., Doi: 10.3855/jidc.11842
 7. Successful treatment of extreme drug resistant Acinetobacter baumannii infection following a liver transplant. The Journal of Infection in Developing Countries, 14(04), 408-410.
 8. Right iliac bone pathological fracture mimicking acute appendicitis. The American Journal of Emergency Medicine, 37(3), 560- 560., Doi: 10.1016/j.ajem.2018.11.024
 9. Dual Approach to Portal and Superior Mesenteric Vein Thrombosis in an Octogenarian Patient. Gerontology & Geriatrics Studies, 4(1), 391-393., Doi: 10.31031/GGS.2018.04.000584
 10. Gastrocolocutaneous Fistula Following Percutaneous Endoscopic Gastrostomy in an Octogenerian Patient. Gerontology & Geriatrics Studies, 4(1), 368-370., Doi: 10.31031/GGS.2018.04.000579
 11. Nadir Bir İnce Barsak Obstrüksiyon Nedeni: Paraçekal İnternal Herni. Sakarya Medical Journal, 7(1), 56-60., Doi: 10.31832/smj.306300

Editörlük

1. Tüm Yönleri İle Proktoloji, Kitap, Editör, Akademisyen, 11.11.2022